SB Kaitra administruojamas plotas - 20,3846 ha 
(pagrindas VĮ Registrų centras 2021-01-27 raštas Nr. S-9778 (1.4E)

Bendros išlaidos (atlyginimas valdybos pirmininkui, buhalterinės paslaugos, visi mokesčiai VMI, SODRA ir pan.) - 16.897,29 EUR

2020 metai
Vandens gręžinio siurblio keitimas - 7.249,99 EUR
Vasarinio vandentiekio pajungimas - 870,00 EUR (verslo liudijimo Nr. EM477203-1)
Vasarinio vandentiekio priežiūra vasaros laikotarpiu: 225,26 EUR
PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA ENP Nr. 17484
PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA ENP Nr. 17506
Darbų sutartis Nr. 20-0801
Vasarinio vandens atjungimas, sistemos nuleidimas: 130,00 EUR (Sutartis Nr. 20-4)

Ne SB Kaitra nario metinis mokestis už 2020 m. paskaičiuojamas:

SB Kaitra metinės administravimo išlaidos / SB Kaitra administruojamas plotas x turimų arų skaičiaus + einamieji remontai (vandens siurblio remonto išlaidos ir pan.)

Už 2020 m. ne nario mokestis - 
DĖL NE BENDRIJOS NARIŲ, PAŠALINTŲ AR NESTOJUSIŲ I SB KAITRA

Patvirtinta 2019.07.14 pakartotiniame visuotiniame SB Kaitra narių susirinkime. Protokolo Nr. 19-1


1.      DĖL NE BENDRIJOS NARIŲ, ESANČIŲ SB KAITRA TERITORIJOJE

 

Remiantis LR Sodininkų bendrijų įstatymo 7 str. „5. Asmenys, kurie mėgėjiško sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, taip pat asmenys, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, privalo sudaryti su bendrija sutartis dėl naudojimosi bendrojo naudojimo objektais sąlygų, tvarkos ir kainų. Už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais ne bendrijos nariai atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“


Nuo 2020 m. sausio 1 d. – 40 EUR metinis administravimo mokestis ne Bendrijos nariams. Sutartis privaloma sudaryti (sutarties pavyzdys yra pateikiamas www.sbkaitra.lt) + mokesčiai už naudojimąsi bendrojo naudojimo objektas: kelių valymas, kelių lyginimas, tvarkymas. Jei ne Bendrijos narys turi Bendrijos vandentiekį (vasaros ar požeminį), ne Bendrijos narys savo lėšomis įsirengia vandens skaitiklį/-ius (kuriam/-iems atlikta patikra).

Vandens mokestis: 2 EUR/kub. m. požeminio vandens, 1 EUR/kub.m. vasaros vandens (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.). 

Atsiskaitoma už administravimo mokestį, vandentiekį ir kitus mokesčius pagal SB Kaitra paštu atsiunčiamas sąskaitas per 7 d.d. nuo sąskaitos gavimo dienos. Į sąskaitą įtraukiamas ir pašto išlaidos (vokas, siuntimo išlaidos registruotu paštu ir pan.)

Mokestis skaičiuojamas nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

Ištrauka iš Sodininkų bendrijos "Kaitra" įstatų
32. Asmenys, išstoję iš Bendrijos arba iš jos pašalinti, per 15 dienų privalo sudaryti su Bendrija sutartis dėl naudojimosi bendrojo naudojimo objektais sąlygų. tvarkos ir kainų. Už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimosi objektais ne Bendrijos nariai atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas sąskaitas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Asmenims, išstojusiems ar pašalintiems iš Bendrijos jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami. 
Sutartis.pdf Sutartis.pdf
Size : 45.879 Kb
Type : pdf
Ištrauka iš LR Sodininkų bendrijų įstatymo


22 straipsnis. Bendrijos nario teisės ir pareigos

1. Bendrijos nario teises ir pareigas nustato šis ir kiti įstatymai, taip pat bendrijos įstatai ir bendrijos vidaus tvarkos taisyklės. Asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą, turi vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, kaip ir bendrijos nariai.