Visuotinis susirinkimas

Gerb. sodininkai, informuojame, kad š.m. birželio 30 d.  12:00 val. įvyks visuotinis Sodininkų bendrijos "Kaitra" susirinkimas.

Bendrijos susirinkimai vyksta Sodų ir Bokšto g. sankirtoje.

Susirinkimo trukmė - iki 1 val. Kviečiame dalyvauti.

Remiantis LR Sodininkų bendrijų įstatymu, nesusirinkus pusei (t.y. 126 nariams), susirinkimas laikomas neįvykusiu ir liepos 14 d. bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris dirbs pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.


Susirinkimo darbotvarkė

  1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. Metinės Sodininkų bendrijos "Kaitra" pirmininko ataskaitos už 2018/2019 metus tvirtinimas.
  3. Revizinės komisijos ataskaitos už Sodininkų bendrijos "Kaitra" vykdytą finansinę veiklą tvirtinimas.
  4. Dėl ne Bendrijos narių mokesčių mokėjimo.
  5. Dėl II-os siurblinės aplinkos sutvarkymo.
  6. Einamieji klausimai.