Visuotinis susirinkimas

Gerb. sodininkai, informuojame, kad š.m. birželio 17 d.  įvyks visuotinis Sodininkų bendrijos "Kaitra" susirinkimas.

Bendrijos susirinkimai vyksta Sodų ir Bokšto g. sankirtoje.

Susirinkimo trukmė - iki 1 val. Kviečiame dalyvauti.

Nesusirinkus kvorumui (daugiau nei pusės narių), susirinkimas neįvyks. Pakartotinis narių susirinkimas įvyks LIEPOS 1 d. 12:00 val.
Susirinkimo darbotvarkė

  1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
  2. Metinės Sodininkų bendrijos "Kaitra" pirmininko ataskaitos už 2017/2018 metus tvirtinimas.
  3. Revizinės komisijos ataskaitos už Sodininkų bendrijos "Kaitra" vykdytą finansinę veiklą tvirtinimas.
  4. Dėl buhalterinių paslaugų perdavimo buhalterinei įmonei.
  5. Dėl valdybos pirmininko darbo krūvio perskirstymo.
  6. Kiti klausimai